Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Vakky ry                    PÖYTÄKIRJA

VAKKY RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Aika        3.11.2011 klo 18.00 - 19.30

Paikka        koulun opettajainhuone

Läsnä

        Arokari Satu (opettajaedustaja)
        Hirvikoski Vuokko    4B
        Hyvärinen Eija        5B
        Kerola-Innala Päivi    5C
        Leppäaho Johanna    4C
        Pentikäinen Heidi    3A
        Pösö Päivi        6A, 5A
        Rautsola Liisa        6A

            
    
1 §    Kokouksen avaus
        Vakky ry:n puheenjohtaja Johanna Leppäaho avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.
 
2 §    Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
        Kokous todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
        
3 §    Kokouksen toimihenkilöiden valinta
        Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Johanna Leppäaho ja sihteeriksi Liisa Rautsola. Pöytäkirjantarkastajiksi/ääntenlaskijoiksi valittiin Satu Arokari ja Päivi Kerola-Innala.

4 §     Kokouksen esityslistan hyväksyminen
        Kokouksen esityslista hyväksyttiin.

5 §    Yhdistyksen vuosikertomus
        Johanna Leppäaho esitteli vuosikertomuksen/toimintakertomuksen. Tilikauden aikana pidettiin neljä edustajiston kokousta ja vuosikokous. Järjestettiin kahvituksia, luento, tuettiin koulun kerhotoimintaa

6 §    Yhdistyksen toiminnantarkastuskertomuksen ja tilinpäätöksen esittely
        Rahastonhoitaja Vuokko Hirvikoski esitteli yhdistyksen tilinpäätöksen ja toiminnantarkastuskertomuksen.
        
7 §    Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen     hallitukselle
        Tilinpäätös vahvistettiin ja hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.


8 §    Yhdistyksen hallituksen valinta    
        Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin:
            Arokari Satu            opettajien edustaja        
            Hirvikoski Vuokko    4B
            Kerola-Innala Päivi  5C
            Leppäaho Johanna  4C
            Uysal Mila                 4A
            
        Varalle valittiin:
            Pösö Päivi               6A, 5A
            Hyvärinen Eija         5B
        
        Pyydetään suostumus jatkaa niiltä hallituksen jäseniltä, jotka eivät olleet mukana vuosikokouksessa        

        Huom. Liisa Rautsola jatkaa hallituksessa kevätkauden 2012.

9 §    Edustajiston valitseminen
        Vakky ry:n edustajistoon kuuluvat kaikkien oppilaiden vanhemmat ja huoltajat. Joka luokalta tulisi valita edustaja ja varaedustaja kokouksiin.

10 §    Yhdistyksen toiminnantarkastajien valinta
        Yhdistyksen toiminnantarkastajaksi valittiin Johanna Sjöblom ja Nina Turunen.    

11 §    Jäsenmaksun vahvistaminen         
        Vahvistettiin, että jäsenmaksua ei peritä.

12 §    Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen kuluvalle     toimikaudelle
        Rahastonhoitaja Vuokko Hirvikosken esittelyn mukaan vahvistettiin toimintasuunnitelma ja talousarvio.

13 §    Päätetään mahdollisista ilmoituslehdistä
        Päätettiin käyttää jatkossakin nykyisiä tiedotuskanavia esim. Wilmaa.  Vuosaari-lehdessä ilmoittaminen mahdollista, mikäli siihen on tarvetta.

14 §    Muut esille tulevat asiat
        Avoimet ovet
        Koululla on avoimet ovet 14.1.2012 klo 9.00 - 12.00
        Vakky hoitaa kahvituksen klo 9.30 - 11.30.
        Vanhemmilta toivotaan osallistumista kahvitukseen. Ilmoittautua voi osoitteessa vakky@hotmail.fi.

                       Ystävänpäivän disco
        Vakky järjestää diskon 16.2.2011.  Asiasta puhutaan lisää tammikuun kokouksessa.


        Vara-opettajat diskoissa
        Erilaisissa forumeissa on keskusteltu siitä, miten mahdollisille opettajien sijaisille diskoissa pitäisi korvata tämä tai ei. Vakky suosittelee, että opettajat sopivat sijaisjärjestelyistä keskenään, jos tarvetta on.
        
        Vastuukysymykset diskoissa
        Keskusteltiin vastuista esim. koulun diskoissa.  Koulun puolelta lapsilla ei ole diskoissa vakuutusta.  Tämä pitäisi saada paremmin vanhempien tietoisuuteen.  Varmistetaan, että tämä on kirjoitettu riittävän selkeästi diskon sääntöihin. Disco-lippujen takapuolelle kirjoitetaan viittaus asiaan (esim. katso discon tarkemmat säännöt).
        
        Vaalikahvit
        1. äänestyskierroksen kahvituksen 22.1.2012 hoitaa 4B.

        Big Band -levyt
        Lahjoitetaan Vakkylla olevat levyt yhteistyökumppaneille.

        Parakki pihalle
        Vuosaaren peruskouluun tulossa remontti, joka alkaa vuonna 2012.  Suunnitelmissa on, että remontin ajaksi tarvittava korvaava tila eli parakit, sijoitetaan Vuosaaren ala-asteen pihalle. Näin ne ovat valmiina samaan tarkoitukseen, kun Vuosaaren ala-astetta remontoidaan. Tästä aiheutuisi haittaa liikkumiselle koulun ympäristössä sekä välituntien vietossa.
        
        Vakky suhtautuu kielteisesti suunnitelmaan ja tulee tekemään asiasta oman lausuntonsa viranomaisille. Opettajat ja johtokunta ovat jo antaneet omat, kielteiset lausuntonsa.

16 §     Seuraava kokous
        Seuraava kokous pidetään 12.1.2012 klo 18.00 koulun                     opettajainhuoneessa.

15 §    Kokouksen päättäminen        
        Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.30.


VakuudeksiJohanna Leppäaho        Liisa Rautsola
kokouksen puheenjohtaja       kokouksen sihteeri


Päivi Kerola-Innala        Satu Arokari
pöytäkirjantarkastaja        pöytäkirjantarkastaja

©2019 Vanhempainyhdistys Vakky - suntuubi.com